Metafora eli kielikuva

Mutta mitä tällä tarkoitetaan?

Mitä metafora tarkoittaa?

Metafora on kielikuva eli trooppi, jossa kahta toisiinsa liittymätöntä sanaa samaistetaan ilman kuin-sanaa.

Mitä kielikuvalla haetaan?

Metafora eli kielikuva on kielenkäyttöön liittyvä ilmaus, jossa todellisen ja kuviteltavan välille luodaan yhteys. Metafora toimii vertauksena, jossa jokin asia esitetään toisen asian kautta. Metafora käyttää kuvallisia ilmaisuja ja vertauksia luodakseen merkityksellisiä yhteyksiä ja lisätäkseen viestinnän vaikuttavuutta.

Tieteen termipankki kertoo metaforasta näin: “Metafora on epäsuora ja monimerkityksinen kuvailmaisu. Metafora tarkoittaa merkityksen siirtoa, jossa kielellinen ilmaus siirretään tavanomaisesta merkitysyhteydestään ja asetetaan uuden kohteen paikalle. Metafora on keskeinen poeettisen kielen keinoista.”

Metaforaa käytetään tekstissä silloin, kun verrataan jotain asiaa tai ilmiötä toiseen asiaan tai ilmiöön. Metaforan avulla voidaan myös kuvata abstraktimpia ajatuksia ja tunteita selkeämmin ja visuaalisemmin. Esimerkkejä metaforan käytöstä tekstissä ovat esimerkiksi “hän oli minun tähteni” ja “hän oli minun valoni”. Nämä kaksi ovat metaforia, jossa jotakin asiaa verrataan toiseen, jotta lukijalle saadaan luotua uusia merkityksiä ja näkökulmia.

Kielikuva-esimerkkejä

Esimerkki kielikuvan käytöstä:

“Hän oli kuin tuuli, aina liikkeessä ja vailla juuria. Hän ei ollut koskaan paikallaan, vaan vaeltelee maailman ympäri etsien uusia seikkailuja.”

Tässä kielikuva verrataan henkilön liikkeitä tuuleen, mikä antaa lukijalle visuaalisen kuvan hänen elämäntyylistään ja luonteestaan.

Toinen esimerkki kielikuvasta voisi olla sanonta “silmät kuin kaksi sinistä leinikkiä”. Tällä kielikuvalla kuvataan henkilön silmiä sinisinä ja kauniina kuin kedon kukat. Kielikuva lisää sanomansa elävyyttä ja tekee sen helpommin ymmärrettäväksi.

Esimerkiksi mieshenkilön, jolla on aina hienostunut puku ja hyvä käytös, kielikuva voisi olla “lavalla seisova herrasmies”. Toinen esimerkki voisi olla naishenkilö, jolla on aina huolitellut ja muodikkaat vaatteet, joka voisi olla kielikuva “varakkaasta naisesta”. Nämä kielikuvat antavat yleisen kuvan henkilön ulkonäöstä ja käytöksestä, vaikka ne eivät kuvaisi henkilöä täysin.

kirjoittamisen perusopinnot

Metaforan alalajit

Metaforaa voidaan käyttää tekstissä esimerkiksi kuvailemalla jotain tai jonkun ominaisuutta vertaamalla sitä johonkin toiseen asiaan. Esimerkiksi voidaan sanoa, että: “Hän oli kuin tuuli, joka kulki ohitseni jälkeä jättämättä.” Metafora lisää tekstiin syvyyttä ja antaa lukijalle uusia näkökulmia ajatella asioita.

Tiestitkö, että metaforalle on olemassa seitsemän alalajia?

  1. Metonymia eli merkityksen vaihto: Metonymia on metaforan kaltainen ilmaisu, jossa esinettä tai ideaa kuvaava sana korvataan joko konkreettisesti tai abstraktisti sukua olevalla sanalla. On metonymistä puhua esimerkiksi “kynästä” kirjoittamisen sijaan.
  2. Vastakohtien oksymoron: Oksymoron on retorinen kombo, joka sisältää kaksi ainakin näennäisesti ristiriitaista käsitettä tai mielikuvaa, kuten: “polttava kylmyys” (Aleksis Kivi) tai “kiiruhtaa hitaasti” (Suetonius)
  3. Laajentava tai supistava synekdootti: Yleisimpiä synekdootin muotoja on käyttää suppeampaa termiä puhuttelemaan laajempaa kokonaisuutta: “Sadat korkokengät kopisivat juhlasalissa”.
  4. Henkiin puhaltava personifikaatio: Tässä metaforassa ei-inhimillisellä oliolla nähdään inhimillisiä ominaisuuksia. Selite viitattaessa nimien antamiseen ei-eläville tarkoitteille (autolle, tietokoneelle, lelulle).
  5. Vertauskuvallinen allegoria: Allegorialla on aina kaksoismerkitys, eli siihen sisältyy pintamerkityksen ohella syvempi vertauskuvallinen merkitys. Maailmankirjallisuuden ehkä kuuluisin allegorinen teos lienee John Bunyanin The Pilgrim’s Progress from this World to that which is to come (1678, 1684, Kristityn vaellus), jossa kuvataan jokamiehen matkaa koettelemusten ja kärsimysten kautta taivasten valtakuntaan.
  6. Aistikokemusten synestesia: Synestesialla tarkoitetaan eri aistihavaintojen toisiinsa kietoutumista eli aistimusyhteisyyttä. Synestesia on suosittua etenkin runoudessa: “rakkaus virtasi kuin sähkö läpi kehon”.
  7. Kiertoilmaus eli eufemismi: Eufemismilla eli kaunistelevalla kiertoilmaisulla voidaan kuvata monenlaisia asioita. Näitä ovat esimerkiksi ”isä poistui paremmille kalavesille” eli nukkui pois (joka sekin on eufemismi).

Opiskele ilmaiseksi eri kirjoitustyylejä

Scroll to Top