Käyttöehdot

Käyttö- ja toimitusehdot

Voimassa 1.1.2022 alkaen.

YRITYKSEN TIEDOT
Havulaavu Oy
Metsontie 16
13600 Hämeenlinna
Tel: 050 440 5686
Email: [email protected]
Y-tunnus: 3135545-3

Yleistä

Kirjoittaminen.fi-verkkopalvelu (jäljempänä “Yritys”) on Havulaavu Oy:n tuottama Palvelu. Avaamalla Tämän verkkopalvelun käyttäjä (jäljempänä “Asiakas”) sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Mikäli Asiakas ei hyväksy Käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei Asiakkaalla ole oikeutta käyttää Palvelua.

Asiakkaan ja Verkkovalmennusten välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja, jotka ovat julkisesti nähtävissä Kirjoittaminen.fi-verkkosivustolla.

Muutokset käyttöehdoissa ja palvelussa

Yrityksellä on oikeus muuttaa Käyttöehtoja. Olennaisista ehtojen muutoksista tiedotetaan kirjoittaminen.fi-verkkosivustolla ja/tai rekisteröityneille asiakkaille sähköpostilla tai Palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen Asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.
Yritys pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta.
Yrityksellä on oikeus muuttaa tai poistaa Palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta, palveluaikoja, tai muita Palveluun liittyviä seikkoja. Jos muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä Asiakkaan toimesta, Yritys pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

Verkkokurssien toimitusehdot

1) Sopimuksen syntyminen

  • Sitova kauppasopimus tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/maksuvahvistus).
  • Tilausvahvistus/Maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

2) Maksuehdot

Kaikki verkkokurssit tilataan verkkokaupasta ja maksetaan asiakkaan toimesta valitulla maksutavalla. Yritys ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa. Verkkopalveluiden hinnat sisältävät arvonlisäveron (24 %).

3) Tilattu digitaalinen palvelu on Havulaavu Oy:n tuottama ja toteuttama verkkokurssi. Palvelun sisältö, aikataulu ja kokonaishinta on kuvattu verkkokaupasta ostettavan tuotteen yhteydessä.

4) Etämyyntiä koskevan lain mukaan kuluttajalla ei ole kaupan peruuttamisoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen on sähköisesti aloitettu kuluttajan suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä ja kuluttajalle on ilmoitettu peruttamisoikeuden puuttumisesta. Tilauksen jälkeen tilaajan sähköpostiin saama kuitti toimii tilausvahvistuksena. Digitaalisen palvelun tilauksen yhteydessä kuluttaja hyväksyy ehdot peruutusoikeuden puuttumisesta sekä ilmoitetun aikataulun, jolla palveluun liittyvät materiaalit toimitetaan kuluttajan käyttöön.

5) Tämän sopimuksen tarkoittama digitaalinen palvelu on yhteensopiva kaikkien nykyaikaisten web-selainohjelmistojen kanssa ja vaatii täten tietokoneen, älypuhelimen tai tablet-laitteen toimiakseen. Kuluttaja vastaa itse soveltuvan laitteen ja selainohjelmiston hankkimisesta sekä kaikista tähän liittyvistä kuluista. Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa mahdollisesta kuluttajalla käytössä olevan laitteiston ja palvelun yhteensopimattomuudesta.

6) Jokainen osallistuja tekee ja totettaa kurssilla neuvotut työvaiheet omatoimisesti, alle 18-vuotiaat huoltajan luvalla. Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa osallistujille mahdollisesti aiheutuvista teknisista ongelmista, asiakkaan verkkosivuille tarvittavien ominaisuuksien koodaamisesta tai koordinoinnista.

7) Lähiopetukseen perustuvat kurssit järjestetään, kun minimimäärä osallistujia (ilmoitetaan kurssin yhteydessä) on ostanut paikan kurssille. Varmistathan ennen lento/juna/bussi/matkalippujen ostamista, että vähintään minimimäärä kurssipaikkoja on myyty. Mikäli kurssia ei vähäisen osallistujamäärän vuoksi voida järjestää, emme voi palauttaa rahoja käyttämmättä jääneistä matkalipuistasi.

Mikäli asiakas peruu osallistumisensa lähiopetukseen perustuvalle kurssille 1 kuukautta ennen kurssin alkua, kurssimaksu palautetaan 100 %, poislukien kurssilaisen itse ostamat matkaliput, joita emme korvaa missään tapauksessa. Mikäli asiakas peruu osallistumisensa kurssille alle kuukausi ennen kurssin alkua, hänellä täytyy olla voimassa oleva lääkärintodistus, jolla kurssimaksusta palautetaan 50%, poislukien kurssilaisen itse ostamat matkaliput, joita emme korvaa missään tapauksessa. Mikäli asiakas peruu kurssin viikko ennen kurssin alkua, rahoja ei palauteta. Mikäli kurssi joudutaan perumaan järjestäjän taholta, kurssilaiset saavat kurssimaksun 100% takaisin, poislukien kurssilaisen itse ostamat matkaliput, joita emme korvaa missään tapauksessa.

Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Palvelun toimittaminen ja käyttö

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa tai käyttökatkoa. Verkkovalmennukset ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Kirjoittaminen.fi-sivustolla on aina niin halutessaan ilman korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi.
Kirjoittaminen.fi-sivustolla on oikeus estää sellainen Palvelun käyttö, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia, tai joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai -suojaa, haittaa Palvelun käyttäjiä, muita kolmansia tai kirjoittaminen.fi:ä taikka on muutoin Käyttöehtojen, erityisehtojen tai muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen vastaista. Kirjoittaminen.fi-sivusto voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta myös estää Asiakkaan pääsyn Palveluun.

Palvelun käyttö

Asiakas saa Palveluun näiden Käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan.
Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, Palvelun käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai kirjoittaminen.fi-sivustolle. Kirjoittaminen.fi-sivusto voi antaa erikseen tarkempia ohjeita verkkoa kuormittavasta ja kielletystä käytöstä.
Tiettyjen Palveluun kuuluvien osien käyttö voi edellyttää rekisteröitymistä tai tuotteiden toimituksen kannalta tarpeellisten yhteystietojen luovuttamista kirjoittaminen.fi-sivustolle.

Tunnisteet ja tuotelinkit

Asiakkaan kirjoittaminen.fi-sivustolta mahdollisesti käyttöönsä saamat tunnisteet (käyttäjätunnukset ja salasanat) ja mahdolliset tuotelinkit säilyvät kirjoittaminen.fi-sivuston omistuksessa eikä Asiakkaalla ole oikeuksia niihin käyttöoikeuden päätyttyä. Tunnisteet ovat asiakaskohtaisia eikä Asiakas saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle. Asiakas on vastuussa kaikesta tunnisteilla tapahtuneesta käytöstä.
Jos tunnisteet katoavat tai joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, Asiakkaan on ilmoitettava asiasta viipymättä kirjoittaminen.fi-sivuston asiakaspalveluun. Kirjoittaminen.fi-sivustolla on tällöin oikeus sulkea Asiakkaan pääsy Palveluun.
Kirjoittaminen.fi-sivustolla on oikeus muuttaa tunnisteita, jos verkosta, Asiakkaasta, Palvelun toimittamisesta, tietoturvasta tai -suojasta taikka viranomaisten määräyksistä johtuvat tai muut syyt sitä edellyttävät.

Maksulliset palvelut ja laskutus

Palvelun kautta on tilattavissa erilaisia maksullisia tuotteita. Maksullisten palveluiden ja tuotteiden hinnat ja maksuehdot ilmoitetaan palvelukohtaisesti erikseen. Kirjoittaminen.fi-sivustolla on oikeus muuttaa Palvelun hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan, ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen. Jos arvonlisävero tai jokin muu Palveluun liittyvä vero tai julkinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, kirjoittaminen.fi-sivustolla on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.
Mikäli kirjoittaminen.fi-sivusto lopettaa Maksullisen palvelun tarjoamisen sen ostaneelle Asiakkaalle, sitoutuu kirjoittaminen.fi-sivusto palauttamaan Asiakkaalle määrän, joka vastaa Asiakkaan jäljellä olevaa lopetettuun Maksulliseen palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta. Määrä palautetaan edellyttäen, että se ylittää 30 euroa ja että Asiakas ilmoittaa kirjoittaminen.fi-sivustolle määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot.

Vastuu palvelusta ja vahingonkorvausvelvollisuus

Alla lisätietoa kirjoittaminen.fi-sivuston vastuusta.
Kirjoittaminen.fi-sivusto ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Selvyyden vuoksi todetaan, että kirjoittaminen.fi -sivusto ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Asiakkaalle Palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista, tai Palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.
Kirjoittaminen.fi-sivusto ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.
Vahingonkorvausta on vaadittava kirjoittaminen.fi-sivustolta kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakas havaitsi tai asiakkaan olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste. Maksullisten palveluiden osalta kirjoittaminen.fi-sivuston vastuu kaikista vahingoista rajoittuu aina enintään Asiakkaan vahingon kohteena olevasta Maksullisesta palvelusta vahingon ajalta maksaman maksun määrään.
Asiakkaan vastuusta
Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa yrityksen tai kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia, teollisoikeuksia ja muita suojattuja oikeuksista tai ole Käyttöehtojen ja mahdollisten erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, kirjoittaminen.fi-sivustolle, sopimuskumppaneille, Palvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille. Asiakas sitoutuu korvaamaan kirjoittaminen.fi-sivustolle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingon.

Oikeudet palveluun ja palvelun sisältämään materiaaliin

Palvelun ulkoasun ja Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Verkkovalmennuksilla tai sen sopimuskumppaneilla. Kirjoittaminen.fi-sivustolla on oikeus korvauksetta käyttää ja uudelleen julkaista tai luovuttaa edelleen muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan joko kokonaan tai osittain ja/tai liitettynä johonkin toiseen aineistoon Asiakkaan Palvelun kautta Palvelun julkisille alueille (kuten keskustelufoorumit) lähettämää tai välittämää aineistoa kirjoittaminen.fi-sivuston liike-, tiedonvälitys-, pr-, tai muussa toiminnassa. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman kirjoittaminen.fi-sivustolta saatua etukäteistä kirjallista suostumusta valmistaa kappaleita, välittää yleisölle, esittää julkisesti, levittää yleisölle, näyttää julkisesti tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muutoin kuin näiden Käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon. Asiakas ei saa käyttää Palvelua kirjoittaminen.fi-sivuston tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten.
Asiakkaan käyttöoikeus palvelun materiaaleihin säilyy ainoastaan niin kauan, kuin tuotteen tiedoissa on ilmoitettu. Mikäli tuotteessa ei ole ilmoitettu materiaalin käyttöoikeusaikaa, se on enintään 5 kuukautta tuotteen hankintapäivämäärästä.

Sallittu ja kielletty linkitys Palveluun

Asiakkaalla on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palvelun pääsivulle kirjoittaminen.fi. Muu yksittäisen sivun linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa taikka tietokannan tuottamiseksi on kielletty ilman kirjoittaminen.fi-sivuston etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

Tietosuoja

Tietoturva

Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Kirjoittaminen.fi-sivusto pyrkii järjestämään tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla (SSL-suojaus) ja estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiin.
Kirjoittaminen.fi-sivusto ei vastaa Asiakkaan tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä tarvitsemiensa tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen kirjoittaminen.fi-sivuston käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

Evästeet

Palvelussa käytetään evästeitä.

Käyttöoikeuden voimassaolo ja rajoittaminen

Kirjoittaminen.fi-sivustolla on oikeus rajoittaa tai estää Palvelun käyttö Asiakkalta.
Käyttöoikeuden päättymisestä huolimatta jäävät näihin käyttöehtoihin perustuvat omistus- ja tekijänoikeudet, oikeus vahingonkorvaukseen sekä vastuunrajoitukset voimaan.

Erimielisyydet: Yrityksen ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Yhteystiedot: Yhteystiedot löytyvät yhteystiedot-sivulta ja footerista.

Käyttöoikeuden siirto: Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle ilman kirjoittaminen.fi-sivuston etukäteistä kirjallista suostumusta. Kirjoitaminen.fi-sivustolla on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet kolmannelle ilmoittamalla siitä Asiakkaalle.

Ehtojen voimassaolo: Nämä ehdot tulevat voimaan 13.5.2021 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Asiakkaan vakuutus
Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa mahdollisesti antamansa tiedot oikeina ja ajantasaisina sekä tutustuneensa Käyttöehtoihin ja muihin mahdollisiin Palvelua koskeviin erityisehtoihin. Asiakas sitoutuu kaikilta osin noudattamaan Palvelujen käytössä edellä mainittuja ehtoja.

Maksaminen

Maksulliset tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkokaupassa voidaan maksaa kaikilla yleisimmillä luottokorteilla. Yrityksille tarjoamme verkkolaskumahdollisuuden. Maksunvälittäjänämme toimii Stripe. Kaikki maksut tapahtuvat suojatun yhteyden kautta.

Palautusoikeus
Digitaalisia tuotteita ei voi palauttaa eikä peruuttaa. Ostokset verkkokaupastamme ovat sitovia. Kuluttajansuojalaki; Koti- ja etämyynti 14 § (30.12.2013/1211) ja 16 § (30.12.2013/1211).

Muut erityisehdot palvelun käyttäjille

Kirjoitaminen.fi-sivusto on kirjoittamisen verkkovalmennuksiin erikoistunut palvelu.
Tuote/affiliatelinkit
Tuotelinkit (affiliatelinkit) ovat henkilökohtaisia. Käyttäjätunnuksia ja/tai tuotelinkkejä ei ole luvallista luovuttaa toiselle eikä käyttäjälle ole lupa jakaa palvelusta hankittua materiaalia toisille. Väärinkäytöstä käyttäjätunnus ja/tai tuotelinkki suljetaan välittömästi. Yhteystietojen muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi kirjoittaminen.fi-sivustolle.
Materiaalien käyttöoikeus
Materiaalien kaikki oikeudet säilyvät aina materiaalien tuottajilla tai kirjoittaminen.fi-sivustolla. Palvelussa olevien materiaalien kaikenlainen kopiointi, jakaminen, jälleenmyyminen on ehdottomasti kielletty.
Tietojenkäsittely ja yksityisyydensuoja
Maksunvälittäjänä toimii Stripe ja luottokorttitiedot jäävät Stripen tietoon. Asiakas voi milloin tahansa poistaa luottokorttitietonsa palvelusta.
Palvelu tallentaa vain ne tiedot, jotka ovat välttämättömiä jäsenyyden toimittamisen kannalta.
Kirjoittaminen.fi-sivusto poistaa asiakkaan tiedot kirjallisen pyynnön perusteella.
Asiakkaat liittyvät automaattisesti kirjoittaminen.fi-sivuston postituslistalle. Sähköpostilistalta voi poistua koska tahansa.
Vieritä ylös