Kirjailijan apurahat

Vinkkejä ja linkkejä apurahan hakemiseen

Apurahat kuukausittain

Löydät tältä sivulta Suomessa ja Pohjoismaissa toimivia tahoja, joilta voit hakea apurahaa kirjallisen työn tueksi.

Päivitämme sisältöä jatkuvasti. Mikäli jokin taho puuttuu listalta, ilmoitathan siitä meille: info@kirjoittaminen.fi

Kirjailijan apurahakurssi – tee unelmistasi totta

Miten minäkin voisin saada apurahan? Tällä verkkokurssilla opit hallitsemaan apurahan hakuprosessin alusta loppuun. Kurssi tarjoaa kattavan ymmärryksen siitä, miten voit luoda vaikuttavia hakemuksia, jotka erottuvat joukosta. Kurssilla keskitytään käytännön vinkkeihin, jotka maksimoivat mahdollisuutesi saada rahoitusta unelmiesi kirjaprojektille.

Jatkuvat apurahahaut

Suomen tietokirjailijat ry

Suomen tietokirjailijoilta on haettavissa jatkuvahakuisia kohdeapurahoja laitehankintaan, matkaan ja koulutukseen. Hakemuksia käsitellään kolme kertaa sekä kevät- että syyskaudella.

Kirjailijan apurahat vuonna 2024.

Tammikuun haut

Taiken apurahat

Taike tuke taidetta ja kulttuuria apurahoin ja avustuksin. Apurahat on suunnattu yksilöille ja työryhmille, avustukset yhteisöille.

 • Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahat on tarkoitettu kaunokirjailijoille, tietokirjailijoille ja kääntäjille, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa.
 • Kirjastoavustukset ovat iäkkäiden kirjailijoiden ja kääntäjien avustukset sekä sairaus- tai työkyvyttömyysavustukset.
 • Kuvataiteen näyttöapurahat on tarkoitettu visuaalisten taiteenalojen, mediataiteen ja muotoilun ammattilaisille, joiden teoksia voidaan näyttää julkisesti.

Selkokirjallisuuden valtionavustus

Selkokirjallisuuden valtionavustusta voivat hakea selkokirjojen kirjoittajat/mukauttajat, kuvittajat, kustantajat, koskettelukirjojen tekijät sekä selkokirjojen tutkijat ja kehittäjät. Haku on auki kerran vuodessa 31.12.–31.1. välisenä aikana.

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Rahasto tukee toimintaa, jonka tarkoitus on kahdenvälinen, eli toiminnan tulee edistää Ruotsin ja Suomen välisiä yhteyksiä ja maiden keskinäistä tuntemusta kulttuurin alalla sekä maiden yhteiskunnalliseen kehitykseen liittyen.

Kulttuurirahaston maakuntarahastot

Suomen Kulttuurirahasto myöntää apurahoja taiteen, tieteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille, työryhmille ja yhteisöille keskusrahaston ja 17 maakuntarahaston kautta.

Alfred Kordelinin säätiö

Alfred Kordelinin säätiön tarkoituksena on suomalaisen tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistäminen ja kannattaminen.

Hakuajat ovat vuosittain elo- ja tammikuussa. Tammikuussa haettavina ovat yhteisöille tarkoitetut suuret kulttuurihankkeet -apurahat sekä kaupunki- ja kohderahastojen apurahat paikalliseen kulttuuriin sekä määrättyihin tarkoituksiin. Elokuussa haettavissa ovat vuosiapurahat tieteeseen, taiteeseen ja sivistystoimintaan.

Helmikuun haut

Otavan Kirjasäätiön apurahat

Apurahoja voivat hakea kirjailijat, oppikirjailijat, tietokirjantekijät, lasten- ja nuortenkirjailijat, sarjakuvantekijät, suomentajat, kääntäjät, kuvittajat, graafikot ja oppimateriaalien tekijät. Avustuksia voivat hakea kirjallisuutta ja lukemista edistävät yhteisöt ja järjestöt. Tutustu →

WSOY:n kirjallisuussäätiön apuraha

Säätiö myöntää apurahoja sääntömääräisen tarkoituksensa mukaisesti kirjallisuuden edistämiseen ja lukuharrastuksen lisäämiseen. Helmikuussa haetaan työskentelyapurahoja, hankeapurahoja ja residenssipaikkoja. 

Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto

Hanaholmen jakaa apurahoja erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurielämän hankkeisiin.

Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto

Hanholmenin apurahojen tavoitteena on edistää hankkeen kahdenvälistä osuutta, toisin sanoen sitä lisäarvoa, jonka hanke saa suomalais-islantilaisen ulottuvuuden kautta, verrattuna siihen, että hankkeen sisältö olisi pelkästään kansallinen. Hakuaika 1. helmikuuta – 31. maaliskuuta

Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto

Hanaholmen jakaa apurahoja erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurielämän hankkeisiin.

Maaliskuun haut

Kulttuurirahaston maakuntarahastot

Maaliskuun haussa jaetaan liikkuvuusapurahoja sekä vuosittain vaihtuvia apurahoja erityiskohteisiin. Jaossa ovat myös Kulttuurirahaston soitinkokoelman jousisoittimet.

Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDE

KIDE myöntää vuosittain kohdeapurahoja kaunokirjailijoiden työvälineisiin ja kaunokirjallisen työn edellyttämiin matkoihin. Apurahojen hakuaika on vuosittain maaliskuussa ja lokakuussa.

Taiteen edistämiskeskus TAIKE

Valtion taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille. Lue lisätiedot täältä.

Toukokuun haut

Jenny ja Antti Wihurin apuraha

Jenny ja Antti Wihurin apurahaa tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan alojen hankkeisiin voi hakea kerran vuodessa keväisin järjestettävän apurahahaun kautta. Lisäksi olemme mukana säätiöiden yhteisissä apurahapooleissa.

Elokuun haut

Alfred Kordelinin säätiö

Alfred Kordelinin säätiön tarkoituksena on suomalaisen tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistäminen ja kannattaminen.

Hakuajat ovat vuosittain elokuussa ja tammikuussa. Tammikuussa haettavina ovat yhteisöille tarkoitetut suuret kulttuurihankkeet -apurahat sekä kaupunki- ja kohderahastojen apurahat paikalliseen kulttuuriin sekä määrättyihin tarkoituksiin. Elokuussa haettavissa ovat vuosiapurahat tieteeseen, taiteeseen ja sivistystoimintaan.

Kulttuurirahaston maakuntarahastot

Elokuussa haettavana on liikkuvuus- ja residenssiapurahoja taiteilijoille sekä vuosittain vaihtuvia apurahoja erityiskohteisiin. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa.

Espoon kaupungin taideapurahat

Apuraha on tarkoitettu espoolaisille ammattitaiteilijoille lyhytaikaiseen, 1–3 kuukauden kestoiseen taiteelliseen työskentelyyn.

Kansan Sivistysrahaston apurahat

Kansan Sivistysrahasto myöntää apurahoja kulttuuriin, tieteeseen, taiteeseen, opiskeluun sekä yhteiskunnallisesti painottuneeseen tutkimukseen.

Suomen Tietokirjailijat ry

Suomen tietokirjailijat ry julistaa syyskuussa haettavaksi työskentelyapurahoja oppi- ja tietokirjailijoille luovaan tietokirjalliseen työskentelyyn.

Pohjoismaisen kulttuuripisteen kulttuuri- ja taideohjelma

Kulttuuri- ja taideohjelma tukee pohjoismaista yhteistyötä taiteen ja kulttuurin alalla. Tukea voi hakea hankkeelle, jolla on taiteellista tai kulttuurista arvoa ja joka edistää Pohjoismaiden monipuolisuutta ja kestävyyttä.

Pohjoismaisen kulttuuripisteen liikkuvuustuki

Hae tukea matkoihin Pohjoismaissa ja Baltian maissa taide- ja kulttuurialan ammattilaisille.

Svenska kulturfonden

Svenska kulturfonden on suomalainen säätiö, jonka tarkoitus on tukea suomenruotsalaista kulttuuria ja koulutusta, ruotsin kieltä sekä suomenruotsalaista toimintaa Suomessa.

Syyskuun haut

Koneen Säätiön apurahat

Koneen Säätiö myöntää apurahoja tieteeseen ja taiteeseen sekä taidetta ja tiedettä yhdistäviin hankkeisiin.

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston yleiset apurahat

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto jakaa apurahoja maiden väliseen yhteistyöhön kulttuuri-, yhteiskunta- ja elinkeinoelämän alalla.

Lokakuun haut

Kulttuurirahaston maakuntarahastot

Suomen Kulttuurirahasto myöntää lokakuun hausta apurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin ja hankintoihin.

Suomen Kirjailijaliitto ja Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDE

Suomen Kirjailijaliitto ja Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDE myöntävät apurahoja ammattimaisesti kaunokirjallisuuden parissa työskenteleville (ei tietokirjallisuuteen).

 • Kirjallisuuden edistämiskeskuksen kohdeapurahojen haku, 1.3.2024 – 31.3.2024 23.59
 • Anna-Maija Raittilan apuraha, 1.5.2024 – 31.5.2024 23.59
 • Kirjailijaliiton työskentelyapuraha, 1.5.2024 – 31.5.2024 23.59
 • Eeva-Liisa Mannerin apuraha 1.10.2024 – 31.10.2024 23.59
 • Kirjailijaliiton työskentelyapuraha, 1.10.2024 – 31.10.2024 23.59 
 • Kirjallisuuden edistämiskeskuksen kohdeapurahojen haku, 1.10.2024 – 31.10.2024 23.59.

Tutustu →

Apurahan hakijan muistilista

Apurahan hakeminen kirjan kirjoittamista varten vaatii huolellista suunnittelua ja valmistelua. Tässä tärkeimpiä asioita, jotka sinun kannattaa muistaa.

 1. Tutustu avustavaan tahoon: Tutki ja ymmärrä, mitä apurahan tarjoajat etsivät. Keskity tahoihin, joiden intressit vastaavat omaa projektiasi.
 2. Selkeä suunnitelma: Laadi yksityiskohtainen suunnitelma kirjaprojektillesi. Tee tämä myös itseäsi varten. Kerro, mitä aiot kirjoittaa, miten aiot toteuttaa projektin, ja mikä on aikataulusi.
 3. Hankesuunnitelma: Mikäli avustava taho vaatii hankesuunnitelman, heillä on yleensä tarjota omat ohjeet; varmista, että palautat kaiken materiaalin, mitä he pyytävät.
 4. Budjetin tarkkuus: Luo realistinen budjetti. Perustele, miksi tarvitset rahoitusta ja miten aiot käyttää sen.
 5. Näyte tekstistäsi: Usein apurahahakemuksiin tulee liittää näyte kirjoituksestasi. Varmista, että valitsemasi teksti edustaa parhaiten työtäsi ja kirjaprojektisi tavoitteita.
 6. CV/esittely: Usko itseesi; kerro, miksi juuri sinä ansaitset rahoituksen. Kerro intohimosi projektista ja sen merkityksestä.
 7. Aikaisemmat julkaistu: Jos olet aiemmin julkaissut teoksia tai saanut kirjallisuuspalkintoja, mainitse nämä saavutukset hakemuksessasi.
 8. Aikataulun noudattaminen: Apurahojen hakuajat eivät jousta. Merkitse määräajat kalenteriisi – ja muista aloittaa hakuprosessi hyvissä ajoin.
 9. Ohjeiden noudattaminen: Noudata tarkasti hakemuksen ohjeita; ohjeiden laiminlyönti tai puuttuva tiedosto voi johtaa hakemuksesi hylkäämiseen.
 10. Palaute ja oikoluku: Anna luotettavien kollegoiden tai mentorien lukea ja antaa palautetta hakemuksestasi ennen sen lähettämistä. Oikolue hakemus huolellisesti. Jos haluat, voit tilata oikoluvun myös meiltä.
 11. Periksi ei anneta: Jos et saa apurahaa ensimmäisellä yrittämällä, älä lannistu. Pyydä palautetta, tee tarvittavat muutokset ja yritä uudelleen.

Apurahat kuukausittain

Löydät tältä sivulta Suomessa ja Pohjoismaissa toimivia tahoja, joilta voit hakea apurahaa kirjallisen työn tueksi.

Päivitämme sisältöä jatkuvasti. Mikäli jokin taho puuttuu listalta, ilmoitathan siitä meille: info@kirjoittaminen.fi

Kirjailijan apurahakurssi – tee unelmistasi totta

Miten minäkin voisin saada apurahan? Tällä verkkokurssilla opit hallitsemaan apurahan hakuprosessin alusta loppuun. Kurssi tarjoaa kattavan ymmärryksen siitä, miten voit luoda vaikuttavia hakemuksia, jotka erottuvat joukosta. Kurssilla keskitytään käytännön vinkkeihin, jotka maksimoivat mahdollisuutesi saada rahoitusta unelmiesi kirjaprojektille.

Jatkuvat apurahahaut

Suomen tietokirjailijat ry

Suomen tietokirjailijoilta on haettavissa jatkuvahakuisia kohdeapurahoja laitehankintaan, matkaan ja koulutukseen. Hakemuksia käsitellään kolme kertaa sekä kevät- että syyskaudella.

Kirjailijan apurahat vuonna 2024.

Tammikuun haut

Taiken apurahat

Taike tuke taidetta ja kulttuuria apurahoin ja avustuksin. Apurahat on suunnattu yksilöille ja työryhmille, avustukset yhteisöille.

 • Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahat on tarkoitettu kaunokirjailijoille, tietokirjailijoille ja kääntäjille, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa.
 • Kirjastoavustukset ovat iäkkäiden kirjailijoiden ja kääntäjien avustukset sekä sairaus- tai työkyvyttömyysavustukset.
 • Kuvataiteen näyttöapurahat on tarkoitettu visuaalisten taiteenalojen, mediataiteen ja muotoilun ammattilaisille, joiden teoksia voidaan näyttää julkisesti.

Selkokirjallisuuden valtionavustus

Selkokirjallisuuden valtionavustusta voivat hakea selkokirjojen kirjoittajat/mukauttajat, kuvittajat, kustantajat, koskettelukirjojen tekijät sekä selkokirjojen tutkijat ja kehittäjät. Haku on auki kerran vuodessa 31.12.–31.1. välisenä aikana.

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Rahasto tukee toimintaa, jonka tarkoitus on kahdenvälinen, eli toiminnan tulee edistää Ruotsin ja Suomen välisiä yhteyksiä ja maiden keskinäistä tuntemusta kulttuurin alalla sekä maiden yhteiskunnalliseen kehitykseen liittyen.

Kulttuurirahaston maakuntarahastot

Suomen Kulttuurirahasto myöntää apurahoja taiteen, tieteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille, työryhmille ja yhteisöille keskusrahaston ja 17 maakuntarahaston kautta.

Alfred Kordelinin säätiö

Alfred Kordelinin säätiön tarkoituksena on suomalaisen tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistäminen ja kannattaminen.

Hakuajat ovat vuosittain elo- ja tammikuussa. Tammikuussa haettavina ovat yhteisöille tarkoitetut suuret kulttuurihankkeet -apurahat sekä kaupunki- ja kohderahastojen apurahat paikalliseen kulttuuriin sekä määrättyihin tarkoituksiin. Elokuussa haettavissa ovat vuosiapurahat tieteeseen, taiteeseen ja sivistystoimintaan.

Helmikuun haut

Otavan Kirjasäätiön apurahat

Apurahoja voivat hakea kirjailijat, oppikirjailijat, tietokirjantekijät, lasten- ja nuortenkirjailijat, sarjakuvantekijät, suomentajat, kääntäjät, kuvittajat, graafikot ja oppimateriaalien tekijät. Avustuksia voivat hakea kirjallisuutta ja lukemista edistävät yhteisöt ja järjestöt. Tutustu →

WSOY:n kirjallisuussäätiön apuraha

Säätiö myöntää apurahoja sääntömääräisen tarkoituksensa mukaisesti kirjallisuuden edistämiseen ja lukuharrastuksen lisäämiseen. Helmikuussa haetaan työskentelyapurahoja, hankeapurahoja ja residenssipaikkoja. 

Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto

Hanaholmen jakaa apurahoja erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurielämän hankkeisiin.

Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto

Hanholmenin apurahojen tavoitteena on edistää hankkeen kahdenvälistä osuutta, toisin sanoen sitä lisäarvoa, jonka hanke saa suomalais-islantilaisen ulottuvuuden kautta, verrattuna siihen, että hankkeen sisältö olisi pelkästään kansallinen. Hakuaika 1. helmikuuta – 31. maaliskuuta

Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto

Hanaholmen jakaa apurahoja erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurielämän hankkeisiin.

Maaliskuun haut

Kulttuurirahaston maakuntarahastot

Maaliskuun haussa jaetaan liikkuvuusapurahoja sekä vuosittain vaihtuvia apurahoja erityiskohteisiin. Jaossa ovat myös Kulttuurirahaston soitinkokoelman jousisoittimet.

Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDE

KIDE myöntää vuosittain kohdeapurahoja kaunokirjailijoiden työvälineisiin ja kaunokirjallisen työn edellyttämiin matkoihin. Apurahojen hakuaika on vuosittain maaliskuussa ja lokakuussa.

Taiteen edistämiskeskus TAIKE

Valtion taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille. Lue lisätiedot täältä.

Toukokuun haut

Jenny ja Antti Wihurin apuraha

Jenny ja Antti Wihurin apurahaa tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan alojen hankkeisiin voi hakea kerran vuodessa keväisin järjestettävän apurahahaun kautta. Lisäksi olemme mukana säätiöiden yhteisissä apurahapooleissa.

Elokuun haut

Alfred Kordelinin säätiö

Alfred Kordelinin säätiön tarkoituksena on suomalaisen tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistäminen ja kannattaminen.

Hakuajat ovat vuosittain elokuussa ja tammikuussa. Tammikuussa haettavina ovat yhteisöille tarkoitetut suuret kulttuurihankkeet -apurahat sekä kaupunki- ja kohderahastojen apurahat paikalliseen kulttuuriin sekä määrättyihin tarkoituksiin. Elokuussa haettavissa ovat vuosiapurahat tieteeseen, taiteeseen ja sivistystoimintaan.

Kulttuurirahaston maakuntarahastot

Elokuussa haettavana on liikkuvuus- ja residenssiapurahoja taiteilijoille sekä vuosittain vaihtuvia apurahoja erityiskohteisiin. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa.

Espoon kaupungin taideapurahat

Apuraha on tarkoitettu espoolaisille ammattitaiteilijoille lyhytaikaiseen, 1–3 kuukauden kestoiseen taiteelliseen työskentelyyn.

Kansan Sivistysrahaston apurahat

Kansan Sivistysrahasto myöntää apurahoja kulttuuriin, tieteeseen, taiteeseen, opiskeluun sekä yhteiskunnallisesti painottuneeseen tutkimukseen.

Suomen Tietokirjailijat ry

Suomen tietokirjailijat ry julistaa syyskuussa haettavaksi työskentelyapurahoja oppi- ja tietokirjailijoille luovaan tietokirjalliseen työskentelyyn.

Pohjoismaisen kulttuuripisteen kulttuuri- ja taideohjelma

Kulttuuri- ja taideohjelma tukee pohjoismaista yhteistyötä taiteen ja kulttuurin alalla. Tukea voi hakea hankkeelle, jolla on taiteellista tai kulttuurista arvoa ja joka edistää Pohjoismaiden monipuolisuutta ja kestävyyttä.

Pohjoismaisen kulttuuripisteen liikkuvuustuki

Hae tukea matkoihin Pohjoismaissa ja Baltian maissa taide- ja kulttuurialan ammattilaisille.

Svenska kulturfonden

Svenska kulturfonden on suomalainen säätiö, jonka tarkoitus on tukea suomenruotsalaista kulttuuria ja koulutusta, ruotsin kieltä sekä suomenruotsalaista toimintaa Suomessa.

Syyskuun haut

Koneen Säätiön apurahat

Koneen Säätiö myöntää apurahoja tieteeseen ja taiteeseen sekä taidetta ja tiedettä yhdistäviin hankkeisiin.

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston yleiset apurahat

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto jakaa apurahoja maiden väliseen yhteistyöhön kulttuuri-, yhteiskunta- ja elinkeinoelämän alalla.

Lokakuun haut

Kulttuurirahaston maakuntarahastot

Suomen Kulttuurirahasto myöntää lokakuun hausta apurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin ja hankintoihin.

Suomen Kirjailijaliitto ja Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDE

Suomen Kirjailijaliitto ja Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDE myöntävät apurahoja ammattimaisesti kaunokirjallisuuden parissa työskenteleville (ei tietokirjallisuuteen).

 • Kirjallisuuden edistämiskeskuksen kohdeapurahojen haku, 1.3.2024 – 31.3.2024 23.59
 • Anna-Maija Raittilan apuraha, 1.5.2024 – 31.5.2024 23.59
 • Kirjailijaliiton työskentelyapuraha, 1.5.2024 – 31.5.2024 23.59
 • Eeva-Liisa Mannerin apuraha 1.10.2024 – 31.10.2024 23.59
 • Kirjailijaliiton työskentelyapuraha, 1.10.2024 – 31.10.2024 23.59 
 • Kirjallisuuden edistämiskeskuksen kohdeapurahojen haku, 1.10.2024 – 31.10.2024 23.59.

Tutustu →

Apurahan hakijan muistilista

Apurahan hakeminen kirjan kirjoittamista varten vaatii huolellista suunnittelua ja valmistelua. Tässä tärkeimpiä asioita, jotka sinun kannattaa muistaa.

 1. Tutustu avustavaan tahoon: Tutki ja ymmärrä, mitä apurahan tarjoajat etsivät. Keskity tahoihin, joiden intressit vastaavat omaa projektiasi.
 2. Selkeä suunnitelma: Laadi yksityiskohtainen suunnitelma kirjaprojektillesi. Tee tämä myös itseäsi varten. Kerro, mitä aiot kirjoittaa, miten aiot toteuttaa projektin, ja mikä on aikataulusi.
 3. Hankesuunnitelma: Mikäli avustava taho vaatii hankesuunnitelman, heillä on yleensä tarjota omat ohjeet; varmista, että palautat kaiken materiaalin, mitä he pyytävät.
 4. Budjetin tarkkuus: Luo realistinen budjetti. Perustele, miksi tarvitset rahoitusta ja miten aiot käyttää sen.
 5. Näyte tekstistäsi: Usein apurahahakemuksiin tulee liittää näyte kirjoituksestasi. Varmista, että valitsemasi teksti edustaa parhaiten työtäsi ja kirjaprojektisi tavoitteita.
 6. CV/esittely: Usko itseesi; kerro, miksi juuri sinä ansaitset rahoituksen. Kerro intohimosi projektista ja sen merkityksestä.
 7. Aikaisemmat julkaistu: Jos olet aiemmin julkaissut teoksia tai saanut kirjallisuuspalkintoja, mainitse nämä saavutukset hakemuksessasi.
 8. Aikataulun noudattaminen: Apurahojen hakuajat eivät jousta. Merkitse määräajat kalenteriisi – ja muista aloittaa hakuprosessi hyvissä ajoin.
 9. Ohjeiden noudattaminen: Noudata tarkasti hakemuksen ohjeita; ohjeiden laiminlyönti tai puuttuva tiedosto voi johtaa hakemuksesi hylkäämiseen.
 10. Palaute ja oikoluku: Anna luotettavien kollegoiden tai mentorien lukea ja antaa palautetta hakemuksestasi ennen sen lähettämistä. Oikolue hakemus huolellisesti. Jos haluat, voit tilata oikoluvun myös meiltä.
 11. Periksi ei anneta: Jos et saa apurahaa ensimmäisellä yrittämällä, älä lannistu. Pyydä palautetta, tee tarvittavat muutokset ja yritä uudelleen.
Scroll to Top