Ympäristövastuumme

Kirjoittaminen.fi-sivusto on julkaisunsa yhteydessä minimoinut yrityksen toiminnasta (etukäteen ja arviolta kahden vuoden ajalta) syntyvät päästöt sekä ympäristökuormitukset. Sivuston ja yrityksen hiilidioksidipäästöt ovat näin ollen pakkasen puolella.

Monni Himari
Perustaja
Verkkopalvelun päästöt

Tunnistetut yrityksemme suurimmat sähkönkuluttajat (arviot perustuvat eri energiayhtiöiden antamiin lukuihin):

  • Kannettavat tietokoneet: 240 kwh / vuosi
  • LED-näytöt: 315 kwh / vuosi
  • Verkkolaitteet: 51 kwh / vuosi

Tämä tekee arviolta 606 kilowattituntia vuodessa.

Kirjoittaminen.fi-sivusto on avattu toukokuussa 2021, minkä vuoksi emme vielä tiedä tarkkoja vuosittaisia sivulatausmääriä ja niistä koituvia päästöjä. Seuraamme lukuja aktiivisesti ja päivitämme uudet päästöluvut sivustollemme vuoden 2021 lopussa.

Käyttämämme WP-Cloud-palvelu ja sen palvelinympäristöt käyttävät joko Hetznerin tai UpCloudin palvelininfrastruktuuria.

Hetzner Data Center Park Helsinki sijaitsee Tuusulassa. Palvelinsali on ISO 27001-sertifioitu ja se täyttää kansainväliset turvallisuusvaatimukset. Palvelinsali on kytketty nopealla yhteydellä Internetin keskeisiin solmukohtiin ja se käyttää pelkästään uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä.

UpCloudin Helsingin palvelinsali käyttää pelkästään hiilineutraalisti tuotettua sähköä. (Lisätiedot)

Kompensointi
Ilmastonmuutos johtuu kasvihuonepäästöistä, joista CO2 eli hiilidioksidi on ylivoimaisesti suurin päästö. Jotta voimme kompensoida ja vähentää yrityksen hiilidioksidipäästöjä, lahjoitamme osan tuloista Taimiteolle.
Taimitekojen tavoitteena on työllistää suomalaisia nuoria sekä lisätä Suomen metsien hiilinieluja istuttamalla taimia alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton mukaan Suomessa on tälläkin hetkellä noin 100 000 hehtaaria tällaisia maa-alueita, jotka soveltuisivat metsitettäväksi. (Lisätiedot)

Aloittaessamme nuoret istuttivat kauttamme 43 puuta, jotka kompensoivat 10 000 kg hiilidioksidia.

Scroll to Top